W miniony piątek na stronie UKE pojawił się wpis, który dotyczył wysyłanych ostatnio do operatorów wezwań w sprawie dostosowania ich stron www do wymogów rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych, o czym pisałem juz na stronie KIKE.pl. Obecny wpis, zamieszczony na stronie internetowej Urzędu odsyła do kilku ciekawych linków, które mogą okazać się pomocne przy przygotowywaniu modyfikacji stron.
Łukasz Bazański

Autor jest radcą prawnym, prowadzącym spółkę i kancelarię radcy prawnego itB Legal, zajmującym się i specjalizującym w problematyce zagadnień wynikających z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz prawa telekomunikacyjnego. Współprowadzi blog o prawie w telekomunikacji okablowani.pl.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi opinii prawnej ani porady. W celu uzyskania pełnych informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt: www.itblegal.pl, sekretariat@itblegal.pl, tel. +48 32 77 45 888.