Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firma: Intelligent Technologies S.A. rekomendowana przez Stowarzyszenie Telewizji Kablowej “TV-SAT 364” oraz TPnets.com Sp. z o.o.