Przypominamy, że do 7 listopada można zgłaszać swoje propozycje najbardziej innowacyjnej firmy członkowskiej KIKE. Założeniem konkursu jest wyłonienie najciekawszego projektu, który może stać się wzorem i inspiracją dla innych przedsiębiorstw, a także promocją dobrych praktyk.
Zgłoszenia proszę wysyłać na adres klaudia.latosik@kike.pl