CPPC zakończyło ocenę formalną złozonych wniosków. Do dalszego etapu przeszło 90. przyszłych beneficjentów, którzy złożyli 220 wniosków o łącznej wartości 1,6 mld zł.