Urząd Komunikacji Elektronicznej przy współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Instytutem Łączności zaprasza na bezpłatne warsztaty z działania 1.1 POPC.

Na warsztatach zostaną omówione następujące tematy:

– Optymalizacja projektów – wymiana punktów adresowych, rozbudowa sieci i nowe możliwości wyszukiwarki infrastruktury i usług
– Najistotniejsze zapisy umowy z Beneficjentem
– Wymagania techniczne dla sieci POPC w III naborze I osi POPC
– Praktyczne aspekty dostępu hurtowego do sieci POPC – UKE.

Termin 20 czerwca 2018 roku.

Więcej informacji na stronie UKE.