Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do udziału w konsultacjach, których celem jest określenie obszarów, na których nie istnieje infrastruktura sieci NGA, dzięki której możliwe jest korzystanie z dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. Konsultacje społeczne będą trwały od 17 maja do 17 czerwca br. 

Więcej informacji:

Z uwagi na sygnalizowane przez członków Izby możliwe kolizje dyskutowanych obszarów ze zrealizowanymi lub planowanymi przez ISP inwestycjami szerokopasmowymi, prosimy o włączenie się w konsultacje i przesłanie na adres naszego biura informacji o zaobserwowanych kolizjach punktów adresowych wystawionych do konsultacji z danymi przekazanymi przez Was do SIIS’a.