CPPC informuje, że mając na celu przyśpieszenie rozstrzygnięcia pierwszego konkursu w działaniu 1.1 POPC podjęło decyzję o równoległym prowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej.

W związku z powyższym, Centrum Projektów Polska Cyfrowa systematycznie przekazuje ocenione formalnie wnioski do oceny merytorycznej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Zgodnie z Porozumieniem wykonawczym do Porozumienia Trójstronnego z dnia 3 czerwca 2015, UKE zakończy proces oceny merytorycznej najpóźniej 9 lipca 2016 r.

Źródło: httpss://cppc.gov.pl/formalna-merytoryczna-popc-1-1/

Więcej na ten temat również na: https://rpkom.pl/artykul/1272116.html