Końcem zeszłego roku uchwalono i opublikowano Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii. Rozporządzenie stosuje się od 30 kwietnia 2016 r. i od tego dnia obowiązuje na terenie wszystkich państw UE bezpośrednio, co oznacza, że nie wymaga jakichkolwiek dodatkowych działań ze strony władz krajowych.

Rozporządzenie określa ogólne zasady, które mają zapewnić równy i niedyskryminujący dostęp do Internetu oraz wprowadza nowe obowiązki informacyjne przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Rozporządzenie określa zasady zarządzania transmisją danych oraz reguluje kwestię cen połączeń w roamingu w Unii Europejskiej.

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.