6.02.2014 r. w godz. 10-14. zaplanowane jest w UKE spotkanie Rady ds. Inwentaryzacji, na którym będą poruszane tematy związane z problemami związanymi z wykonaniem obowiązku sprawozdawczego przez małych i średnich przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Urząd uruchomił również serwis poświęcony inwentaryzacji pod adresem: https://www.uke.gov.pl/inwentaryzacja-2014-12077.

W czasie czwartkowego spotkania ustalony zostanie termin chat”u dotyczącego inwentaryzacji. UKE poinformuje o dacie jego przeprowadzenia w najbliższych dniach na w/w stronie.

UKE przekazał do KIKE prośbę o pośredniczenie w zebraniu zgłoszeń od ISP zainteresowanych udziałem w czwartkowym spotkaniu dla MŚP. Firmy planujące wyjazd do W-wy, proszone są o przekazanie informacji obejmującej nazwę firmy oraz imię i nazwisko na adres biuro@kike.pl do 14:00 w piątek – prześlemy zbiorczą listę do UKE. Ew. bezpośredni kontakt z UKE. Przepraszamy za krótki termin zakreślony w niniejszej informacji, ale prośbę o otrzymaliśmy dzisiaj rano. Biuro roześle dziś ponadto mailing do członków KIKE w przedmiotowej sprawie.

Wraz z UKE – serdecznie zapraszamy.

Spotkanie dotyczące inwentaryzacji infrastruktury w dniu 06.02.2014 r.

AGENDA

1. Rozpoczęcie i wprowadzenie do obrad Rady 10.00 – 10.10
2. Omówienie zmian w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci telekomunikacyjnych, budynków umożliwiających kolokację, a także informacji o usługach świadczonych za ich pomocą (UKE) 10.10 – 10.30
3. Prezentacje dotyczące zmian w formularzach SIIS, generatora XML

oraz formatu CSV i narzędzi do weryfikacji danych (IŁ i Wykonawca generatora XML)

10.30 – 12.00
4. Przerwa kawowa 12.00 – 12.15
5. Dyskusja 12.15 – 13.40
6. Podsumowanie i określenie dalszych kierunków działań 13.40 – 14.00