Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firma: Glenbrook Investments Sp. z o.o. rekomendowana przez: Akasha.NET sp. z o.o. i NETTE sp. z o.o.