W związku z licznymi zapytaniami o datę Walnego Zgromadzenia, informujemy, że w tym roku odbędzie się ono w terminie niezależnym od Konferencji. O szczegółach będziemy Państwa informować wkrótce.