Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firma: Eltecom S.A. ze Szczecina rekomendowana przez Citynet Sp. z o.o. i TPnets Sp. z o.o.