Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej podpisując w dniu 29.01.2016 r. Uchwałę nr ZA2016/II/1 przyjął w poczet członków następujące firmy:

MATCOM M.S. Ziółek ze Szczytna, rekomendowana przez: INFO-NET Ewa Sobolewska-Gryniewicz i FHU KARWOSNET Danuta Karwowska.

Radio-Net Łukasz Kuźmiński ze Strzelina, rekomendowana przez: ZAPNET Karol Zapart Sp.J. i Akasha NET Sp. z o.o.

pod warunkiem wniesienia opłaty wpisowej.

Serdecznie witamy w KIKE!