Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firma: Radio-Net Łukasz Kuźmiński, rekomendowana przez: ZAPNET Karol Zapart Sp.J. i Akasha NET Sp. z o.o.