W związku z publikacją na stronie Ministerstwa Cyfryzacji listy białych plam NGA w Polsce, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej przesłała swoje uwagi oraz propozycję wzoru formularza do zbierania danych do Ministerstwa Cyfryzacji oraz CPPC.