Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej Telko.indokonała ze swej strony podsumowania działania 8.4 POIG. O wynikach analizy możemy przeczytać m. in. na łamach Telko.in.