Zaproszenie dla beneficjentów 8.4 do udziału w konferencji
podsumowującej wdrażanie 7 i 8 osi POIG.

W dniach 5-6 października 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wraz z Centrum Projektów Polska Cyfrowa organizują dwudniową Konferencję podsumowującą wdrażanie 7 i 8 osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Miejsce konferencji: Stadion Narodowy w Warszawie.

Termin konferencji: 5-6 października 2015 r.:

  • 5 października 2015 r. – w godzinach: 13-16.00, następnie uroczysta kolacja. Konferencję otworzy minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki. W programie przewidziano m.in. podsumowanie efektów wdrażania 7 i 8 osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wręczenie nagród w konkursach dotyczących działania 8.3 i 8.4 oraz krótkie wystąpienia laureatów. Podczas Konferencji zaprezentowany zostanie też Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020.
  • 6 października 2015 r. – w godzinach 10-13. W programie dwa panele tematyczne, pierwszy o 7 osi, drugi o 8 osi (sala Paryż A). W trzeciej sal odbędzie się wystawa projektów, w trakcie której beneficjenci 7 osi będą prezentować swoje projekty. Podczas konferencji będzie też panel poświęcony Programowi Operacyjnemu Polska Cyfrowa 2014-2020.

Zapraszamy beneficjentów działania 8.4 do zgłaszania swojego udziału w konferencji, poprzez przesłanie maila na adres: konferencja@cppc.gov.pl. W zgłoszeniu prosimy o podanie nazwy firmy oraz nazw i numerów projektu/projektów, które firma realizowała w ramach działania 8.4. Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona (65 miejsc). O uczestniczeniu w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. Beneficjenci działania 8.4, zakwalifikowani na konferencję, zostaną o tym poinformowani mailowo.

Załączniki: regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy, informacje o konkursie.