Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firma: MATCOM M.S. Ziółek, rekomendowana przez: INFO-NET Ewa Sobolewska-Gryniewicz i FHU KARWOSNET Danuta Karwowska.