Komplet dokumentów złożyła i oczekuje na przyjęcie w poczet członków KIKE firma: K-Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie, ul. Szarych Szeregów 6/18, rekomendowana przez firmy: PikoNet Sp. z o.o. i TPnets.com – Tomasz Bathelt, Piotr Marciniak.