W dniach 4-5 czerwca br. w Czechach (Hotel Skalski Dwór/m.Lisek) KIKE zaprezentowała się na ISPA Forum 2015, konferencji dla lokalnych operatorów. Piotr Marciniak przedstawił ogólne mechanizmy działania Izby. Dyskutowano o podobieństwach rynku i wspólnych problemach. Z naszymi południowymi sąsiadami rozmawialiśmy m. in. o kwestii wykluczenia pasma 17GHz – problem choć różnie postrzegany jest przez regulatorów rynku w obu krajach (PL i CZ), to umożliwia wspólne działania kierowane pod adresem Komisji Europejskiej (zdecydowano wystosować wspólne stanowisko ISP z Polski i Czech do Komisji Europejskiej w sprawie prolongaty pasma oraz współpracować nad monitoringiem podobnych problemów i zagrożeń).
W trakcie konferencji, w której udział wzięło około 200 osób (operatorów i dostawców technologii/usług) rozmawiano również o inwestycjach związanych z dofinansowaniami unijnymi. Z przedstawicielami ISPA Forum 2015 będzie można spotkać się, i wymienić doświadczenia, w trakcie jesiennej konferencji KIKE. (Zdjęcia dzięki uprzejmości ISPA Forum 2015).

SONY DSC

2

3

4