Szanowni Państwo, Koledzy, Koleżanki

17GHz-smallW odpowiedzi na pismo Izby ze stanowiskiem dotyczącym częstotliwości 17GHz oraz konsultacje z MAiC i departamentami, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej otrzymała odpowiedź z ministerstwa.

Odpowiedź jednoznacznie określa, że w wyniku braku danych umożliwiających dokonanie analizy stanu faktycznego użycia pasma 17.1-17.3 GHz w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz braku sygnałów ze strony rynku telekomunikacyjnego w ww. kwestii, nie istnieją przesłanki zasadności wszczęcia prac legislacyjnych w zakresie przedłużenia prolongaty na pasmo 17.1-17.3 GHz.

W związku z tym uprzejmie prosimy o przekazanie następujących danych:
– ilość radiolinii pracujących w paśmie 17GHz;
– powiat/województwo;
– ilość użytkowników, którym zostanie odcięty dostęp do Internetu w przypadku konieczności wyłączenia radiolinii z dniem 31.12.2015r.
– ilość radiolinii obsługujących programy dofinansowane z POIG 8.4, PO RPW lub inne dofinansowane przez EU wraz z liczbą klientów;

Nie podajemy:
– nazwy firmy;
– zasięgu (mocy);
– punktów instalacyjnych/miejsc montażu;

Bardzo prosimy o pilne potraktowanie powyższej sprawy.
Dane te posłużą KIKE do rzeczowej argumentacji celem prolongaty przeznaczenia pasma 17GHz dla transmisji danych.
Gwarantujemy poufność przekazanych danych – ich prezentacja będzie tylko w formie zagregowanej.

Dokumenty/dane, prosimy kierować na adres: jozef.chwast@kike.pl

Z poważaniem,
Zarząd Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej