ISP_Aliance_Czechy20 kwietnia w siedzibie KIKE w Warszawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami ISP Alliance z Czech.

Głównym tematem spotkania było omówienie podobieństw oraz różnic pomiędzy programami dofinansowań unijnych do budowy sieci NGA oraz relacji pomiędzy ISP i dużymi operatorami w poszczególnych krajach. Zgodnie z informacjami naszych gości, w poprzedniej perspektywie w Czechach nie było odpowiednika ani RPO (dla RSSów), ani POIG 8.4 (dla sieci dostępowych), stąd dyskusję o nowej perspektywie oparto na polskich doświadczeniach w realizacji projektów oraz kontaktach z krajowym regulatorem i administracją publiczną.

Ciekawym punktem spotkania była wymiana informacji dotycząca pasma 17 GHz, w którym radiolinie wykorzystywane są powszechnie we wszystkich krajach Europy Środkowej. Trwają prace nad przygotowaniem wspólnego, międzynarodowego wystąpienia do Komisji Europejskiej w tej sprawie. Nie wykluczamy również włączenia w opracowanie organizacji ISP z innych krajów regionu.

W czerwcu planowane jest spotkanie w Pradze z przedstawicielami czeskich operatorów poświęcone przede wszystkim projektom unijnym.