16 marca rozpoczynają się konsultacje społeczne, których celem będzie wyznaczenie białych plam NGA (miejsc, gdzie nie ma infrastruktury pozwalającej na świadczenie dostępu do szerokopasmowego internetu o prędkości co najmniej 30Mb/s).

“Weryfikując białe plamy weźmiemy pod uwagę każdy adres, każdy dom” – powiedział minister Andrzej Halicki podczas konferencji dot. obszarów pozbawionych dostępu do szybkiego internetu.

Minister mówił, że zebranie planów inwestycyjnych ma na celu sprawdzenie miejsc, gdzie przedsiębiorcy będą inwestować w infrastrukturę NGA ze środków własnych. Chodzi o zwiększenie zasięgu szybkiego internetu poprzez uzupełnianie się inwestycji prywatnych i publicznych. Konsultacje społeczne odbywać się będą poprzez weryfikację listy obszarów białych NGA oraz zebranie trzyletnich planów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury szerokopasmowej NGA i mają na celu sprawdzenie czy na liście zostały uwzględnione wszystkie obszary białe oraz czy na liście są tylko te miejsca, gdzie rzeczywiście nie ma infrastruktury NGA.

Dzięki specjalnej mapce, opracowanej przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, z zaznaczonymi obszarami białymi (z dokładnością do budynku) każdy mieszkaniec będzie mógł sprawdzić czy jego adres został zakwalifikowany jako biały obszar NGA, a jeśli uzna, że klasyfikacja jest błędna, będzie mógł zgłosić uwagi. Zgłoszenia będzie można dokonać na stronie www.mac.gov.pl/szybki-internet

12 marca MAC organizuje również warsztaty, na których zostanie omówiony i zaprezentowany system konsultacji. Warsztaty odbędą się w siedzibie MAC w dn. 12 marca po godz. 12.30 (sala 217).

Źródło: MAC (cały tekst dot. konsultacji tutaj: httpss://mac.gov.pl/aktualnosci/weryfikujac-biale-plamy-wezmiemy-pod-uwage-kazdy-adres-kazdy-dom-minister-andrzej)