Z przyjemnością informujemy, że działania KIKE przyniosły skutek w postaci przedłużenia trwającego naboru III działania 1.1 PO PC o 3 tygodnie. W dniu wczorajszym Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło, że nowy termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 11 maja 2018 roku.
Dziękujemy CPPC za podjęcie tej decyzji, która jest efektem zgłaszanego m.in. przez Izbę zapotrzebowania operatorów w tym zakresie, które wyraziliśmy pismem skierowanym do CPPC wspólnie ze Stowarzyszeniem MEDIAKOM 15 marca.

Po więcej informacji dotyczących naboru III (m.in. na stoisku informacyjnym CPPC) zapraszamy tradycyjnie na XXII Konferencję KIKE, która startuje już 10 kwietnia w Warszawie!