Serdecznie zapraszamy do udziału w 1 edycji Konferencji Fundacji Nasza Wizja
która odbędzie się w Hotelu Uroczysko (Cedyna 44D k/Kielc) w dniach 10-11 marca 2015r.

.
Agenda

Dzień pierwszy – 10.03.2015

13:30-14:30 Przyjazd
14:30-16:00 Warsztaty – “Rynek płatnej telewizji dzisiaj i jutro”

Prowadzący: Radosław Jóźwin i Maciej Gozdowski

Ekspercka ocena sytuacji na ryku płatnej telewizji oraz pozostałych mediów elektronicznych poparta badaniami i konkretnymi analizami z różnych krajów (PL,EU,US) oraz rynków (B2B, B2C). Prezentacja trendów i zachowań Klientów wraz ze wskazaniem możliwych potencjałów pozyskania.

16:00-16:30 Przerwa kawowa
16:30-18:00 Warsztaty – “Wyrównane szanse w cyfrowym świecie”

Prowadzący: Radosław Jóźwin i Maciej Gozdowski

Prezentacja narzędzi marketingu bezpośredniego i możliwych rozwiązań
e-commerce oraz wskazanie możliwych efektów synergii we współdziałaniu
we wspólnym interesie wykorzystując infrastrukturę i wiedzę o Kliencie.
19:00 – ….. Impreza biesiadna

.
Dzień drugi – 11.03.2015

08:00-10:00 Śniadanie
10:00-13:00 Warsztaty – “Skuteczna sprzedaż jako narzędzie wzrostu przychodu”

Prowadzący: Radosław Jóźwin i Maciej Gozdowski

Prezentacja połączona z częścią warsztatową dotycząca sposobów zwiększenia
przychodów w oparciu o różne techniki sprzedaży i przy wykorzystaniu

11:15-11:30 Przerwa kawowa (w trakcie szkolenia)
13:15-14:15 Obiad
14:15- …. – Spotkanie wewnętrzne Fundacji Nasza Wizja- Omówienie spraw bieżących.

– Raport z działania Zarządu Fundacji
– Prezentacja usług tworzonych w fundacji:

x NW CDN – systemu dostarczania treści do Operatora
x NW RAP – system raportowania stanów abonenckich
x NW EPG – system epg tworzony w ramach fundacji
x NW NEG – umowy ramowe, oferty w ramach działania z nadawcami
x NW TMS – system zarządzania usługami telewizyjnymi w sieci Operatora
x NW ŁISP – Łącza dla Operatorów

Link do rejestracji: httpss://docs.google.com/forms/d/15itG41hyoWbIn0Hl-unQOAOrV7nmVjiZCWqXZJvNIgY/viewform?usp=send_form

_______

Celem Fundacji jest popularyzacja i wspieranie nowatorskich rozwiązań technologicznych. Środki finansowe na realizację celu statutowego Fundacja pozyskuje głównie z działalności własnej oraz częściowo z dotacji i darowizn od instytucji, firm i przedsiębiorstw.

Zamysł założenia organizacji z osobowością prawną, która skupiała by lokalnych operatorów wdrażających i rozwijających usługi telewizyjne w swojej ofercie pojawił się około 2012 roku. Początkowo zmaterializowal się w formie grupy Kontent KIKE, gdzie czternastu operatorów telekomunikacyjnych zrzeszonych w Krajowej Izbie Komunikacji Ethernetowej połączyło doświadczenia i wspólne cele wybierając jako kierunek pozyskanie kontentu telewizyjnego.

Do 2014 grupa skupiała blisko 40 operatorów działając w formie konsorcjum KGKK. Niestety model konsorcjum nie był wystarczający, aby skutecznie funkcjonować, pozyskiwać kontent TV, rozwijać narzędzia, które pomogą firmom we wdrożeniu i sprzedaży usług telewizyjnych. Aktem notarialnym sporządzonym w dniu 24 kwietnia 2014r. w Łukowie, z woli założycieli została ustanowiona Fundacja Nasza Wizja, która kontynuuje i rozwija pierwotne cele grupy Kontent KIKE.