.
Około 170 programów, w atrakcyjnych cenach, od 30 różnych nadawców TV, będą mogły wprowadzić do swojej oferty firmy zrzeszone w KIKE. Czternastu pierwszych ISP podpisało list intencyjny, w którym wyrazili chęć zawarcia umowy z nadawcami treści. Kolejnych kilkunastu członków Izby wyraziło zdecydowaną chęć podpisania takiego listu (a w przyszłości umów z nadawcami). Firma EVIO Sp. z o.o. – by usprawnić proces podpisywania umów z nadawcami – została wybrana pełnomocnikiem operatorów przystępujących do projektu. Powstał zarys pakietu podstawowego telewizji, zawierający 71 kanałów (w tym 8HD).

Blisko 30 operatorów w KIKE zainteresowanych jest jak najszybszym podpisaniem umowy z nadawcami telewizji.

10 października w Warszawie odbyło się spotkanie operatorów zrzeszonych w KIKE z przedstawicielami firmy EVIO i Kancelarii Prawnej. Tematem rozmów było wdrożenie usług telewizji wśród lokalnych ISP (należących do Izby), na zasadach pozwalających podniesienie ich konkurencyjności rynkowej w zakresie ofert 3Play. Wdrażany projekt polega na zawarciu indywidualnych umów między nadawcami treści TV i lokalnymi operatorami, przy wynegocjowanych cenach dla całej grupy traktowanej jako jeden podmiot.
.
Setki umów, jeden pełnomocnik, zero kłopotów

Leszek Mika (EVIO) został pełnomocnikiem KIKE w sprawie zawierania umów z nadawcami kontentu.

.
Firma EVIO (w ramach aktualnej współpracy 552-593-3959/11) została wybrana na stanowisko pełnomocnika KIKE i reprezentanta operatorów zainteresowanych przystąpieniem do projektu, co pozwoli zminimalizować kłopoty logistyczne związane z podpisaniem umów z około trzydziestoma nadawcami telewizyjnymi przez każdego z operatorów z osobna. Pełnomocnictwa będą rozsyłane do ISP, którzy podpisali list intencyjny, i zawierać będą szczegółową listę kontraktów jakie mogą być w ramach uprawomocnienia podpisywane przez działającego z ramienia EVIO pana Leszka Mikę. Takie rozwiązanie pozwoli zaoszczędzić czas zarówno operatorów jak i nadawców. Wszystkie umowy zostaną zaopiniowane i sprawdzone pod kątem poprawności przez wybraną przez KIKE w drodze konkursu ofert Kancelarię Prawną.

.
.
Pakiet podstawowy dostępny jeszcze w październiku
.

Uczestnicy spotkania otrzymali wykaz programów, które dostępne będą w pakiecie podstawowym już w październiku.

Pakiet, na którym zarabia się najwięcej. To zgodna opinia zarówno wśród Członków KIKE jak i przedstawicieli EVIO. Jest już znana lista programów, które w nim się znajdą. Będzie zawierał 71 kanałów (w tym 8 HD). Zawierać będzie programy obowiązkowe (wymagane przez ustawodawcę), wszystkie kanały regionalne TVP, oraz popularne, wartościowe i niedrogie w zakupie programy między innymi o tematyce ogólnoinformacyjnej, opiniotwórczej, dokumentalnej, przyrodniczej. Przeznaczony będzie dla klientów szukających niskiej ceny i ogólnego dostępu do telewizji w niewyszukanym zakresie tematycznym.

Zgodnie z szacunkowymi obliczeniami Grupy Roboczej przejście na rozliczanie opłat licencyjnych na podstawie stawek możliwe jest przy uzyskaniu powyżej 300-500 abonentów. Wszystkie programy w pakiecie podstawowym będą odbierane w sieci IP. Trwają również prace nad tym, aby pakiet ten nie wymagał od operatorów kodowania. Na chwilę obecną jeden program w tym zestawieniu wymaga szyfrowania, więc przy akceptacji zainteresowanych ISP jego wprowadzenie do pakietu podstawowego zostanie odroczone, by kodowanie w tym pakiecie nie było obowiązkowe na starcie projektu.
.
Pakiety na miarę i potrzeby naszego klienta
.
Dla abonentów szukających najtańszych rozwiązań przeznaczony będzie pakiet o roboczej nazwie „socjalny”. Zgodnie z propozycjami operatorów zainteresowanych projektem powinien zawierać minimum programowe wymagane przez ustawodawcę (około 10 programów), by nie stał się produktem konkurencyjnym dla pakietu podstawowego. Dostępny będzie w październiku.
Prace nad pozostałymi pakietami mogą potrwać do sześciu miesięcy, między innymi w związku ze zmianą ich formuły. W wyniku rozmów KIKE z EVIO powstał pomysł utworzenia pakietów tematycznych ukierunkowanych bardziej na zainteresowania abonentów (wcześniejsza formuła oparta była na schemacie odwróconej piramidy, gdzie wraz ze wzrostem ceny zwiększała się ilość kanałów – w tym ilość kanałów HD). Nowy pomysł pozwoli uniknąć sytuacji, kiedy klient nie jest zadowolony z faktu, że płaci więcej, ale jednocześnie zyskuje programy o profilu, który go zupełnie nie interesuje. Tym sposobem w ofercie pojawią się pakiety ukierunkowane w głównej mierze na przykład: na muzykę lub sport czy przyrodę.
Ilość programów w pakietach i ich kształt mogą zmieniać się nieznacznie do czasu podpisania finalnych umów z nadawcami. Wynika to z przyczyn niezależnych od KIKE i EVIO. Jednym z przypadków obrazujących sytuację jest zaprzestanie udzielania licencji przez nadawcę kanału „Religia TV” (w przeciągu ostatnich dni) ze względu na prawdopodobną likwidację kanału, który w chwili obecnej będzie nadawać jedynie dla odbiorców, z którymi związany jest umową.
Warto zwrócić też uwagę na fakt, że usługi kontentowe mogą być świadczone w oparciu o gotowe oferty komercyjne aktualnych dostawców tych usług. W tym i firma EVIO inwestując we współpracę z KIKE ma nadzieje otworzyć dla siebie nowy rynek, w którym będzie mieć silną pozycję zaufanego partnera.
.
Wspólny marketing, promujmy się razem!
.
Nowa oferta wymaga nowych rozwiązań marketingowych, sprzedażowych oraz obsługi klienta. Niezależnie od obszaru, w którym każdy z operatorów działa i cen jakie zaoferuje swoim klientom, istnieje możliwość opracowania wspólnych działań reklamowych, sprzedażowych oraz jednolitej polityki obsługi klienta, dlatego zachęcamy do dzielenia się pomysłami i planowania działań w tych zakresach pod budowane właśnie rozwiązania i kształtowane pakiety telewizyjne.
.
Łamanie kołem niedyskretnych, czyli o poufności negocjacji
.
List intencyjny podpisany przez operatorów 10 października zawiera klauzulę poufności, zgodnie z którą wszelkie negocjacje związane z projektem (a w szczególności ceny zakupu licencji, itp.) objęte są ścisłą tajemnicą handlową, której ujawnienie podlegać będzie karze 5000 zł i skutkować może usunięciem Członka z Izby (zgodnie ze Statutem Izby, jako działającego na szkodę KIKE). Obowiązek dochowania tajemnicy ciąży na właścicielach i przedstawicielach firm jak również na pracownikach mających dostęp do informacji poufnych. Tajemnica nie dotyczy nazw kanałów zawartych w pakietach. Każdy Członek KIKE, który będzie chciał dołączyć do projektu w późniejszym terminie zobowiązany będzie do podpisania listu jak również wszelkich niezbędnych pełnomocnictw ustalonych w trakcie spotkań roboczych w sprawie kontentu KIKE.
List nie jest umową z nadawcą kontentu i nie zobowiązuje do podpisania żadnej z przygotowywanych umów, jednakże zobowiązuje do zachowania w tajemnicy informacji wskazanych jako poufne. Każdy z operatorów może w dowolnej chwili wypowiedzieć list intencyjny (z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia), niemniej zgodnie z jego treścią nakaz dochowania tajemnicy handlowej obowiązuje go nadal przez 12 miesięcy od zerwania porozumienia. Operator, który zdecyduje się na taki krok powinien wycofać pełnomocnictwo do negocjacji i podpisywania umów nadane przez niego dla KIKE i EVIO – może też wdrażać telewizję we własnym zakresie, jednak nie może powoływać się na informacje uzyskane przy współpracy z Grupą Roboczą w sprawie Kontent KIKE. Powinien też wiedzieć, że wycofując się z porozumienia działa na niekorzyść pozostałych Członków grupy, zmniejszając jej siłę negocjacyjną w rozmowach z nadawcami. Zaprzepaszcza tym także wiele godzin pracy włożonej w projekt przez osoby i firmy zaangażowane.
.
Ponad 1000 godzin pracy za nami
.
Ponad 1000 roboczogodzin zajęła do tej pory praca nad wdrażaniem usług telewizji dla Członków KIKE. Wspólnym wysiłkiem Izby (Arkadiusz Binder, Radosław Koper) i firmy EVIO (Ryszard Lindner, Leszek Mika) oraz innych, udało się wynegocjować znakomite stawki u nadawców treści i przygotować optymalną formę podpisania umów.
Wypracowano listę najatrakcyjniejszych na rynku kanałów (porównując oferty największych na rynku telewizyjnym graczy – UPC, VECTRA, Platforma n, Cyfrowy Polsat, itp.).

Organizatorzy spotkania wraz z pierwszymi ISP, którzy podpisali listy intencyjne i wyrazili chęć podpisania umów z nadawcami kontentu.

Zarząd KIKE przeprocesował skład Grupy Roboczej Rozproszonych Stacji Czołowych, który realizuje przede wszystkim powiązany projekt dotyczący wytworzenia taniego sposobu na reemisję uzyskanych praw dostępu. Gratulacje należą się kierownikowi Grupy Arkadiuszowi Binderowi oraz Radosławowi Koprowi, którzy tworzą od podstaw ten nowatorski projekt, nie spotykany wcześniej we współpracy na linii ISP <-> nadawcy telewizyjni.
.
Arkadiusz Binder wraz z Grupą Roboczą pracują aktualnie nad budową testowej mobilnej stacji czołowej (w oparciu o rozwiązania własne i open source). Działające urządzenie wraz z telewizorem i STB będzie prezentowane na konferencjach, co ułatwi Członkom KIKE realizację podobnych rozwiązań we własnych firmach. Projekt kierowany jest przede wszystkim do ISP, którzy nie mogą odbierać sygnału po IP i aby wdrożyć telewizję zmuszeni są zbudować własny LHE. Prototyp oparty o doświadczenia Grupy Roboczej pozwoli operatorom wybrać rozwiązania najbardziej stabilne i opłacalne finansowo. Osobą odpowiedzialną będzie Michał Pierzchała.
.
***
Zarząd KIKE dziękuje wszystkim przybyłym na spotkanie, również organizatorom i osobom odpowiedzialnym za współtworzenie Grupy Roboczej Rozproszonych Stacji Czołowych.
.
Zapraszamy wszystkie firmy zainteresowane wdrażaniem telewizji we własnej firmie do uczestniczenia w spotkaniach dotyczących kontentu – macie wpływ na jego kształt i wysokość wynegocjowanych stawek za nadawanie kanałów. Terminy i lokalizacja będą podawane na bieżąco za pośrednictwem biura KIKE.

Pełna galeria zdjęć ze spotkania dostępna w galerii KIKE – zapraszamy: