W piątek 9.01.2015 odbyło się spotkanie z Urzędem Regulacji Energetyki w Warszawie dwóch izb gospodarczych – KIGEiT-u i naszej. KIKE reprezentowane było trzyosobowo, KIGEiT również. Tematami rozmów były; ze strony KIGEiT-u głównie sprzedaż energii elektrycznej przez alternatywnych sprzedawców – a z naszej strony głównie wykorzystanie infrastruktury słupowej do budowy sieci telekomunikacyjnych. O to spotkanie zabiegaliśmy od dawna – nasi członkowie zgłaszali nam różnorodne problemy z dostępem i wykorzystaniem infrastruktury NN i SN. Mamy nadzieję, że ten owocny początek rozmów przyczyni się do wypracowania porozumienia dającego obydwu stronom korzyści.

Wysyłaliśmy już we wrześniu apel o podsyłanie opisu problemów w w/w temacie. Prosimy dalej o podsyłanie takich tematów (grap@kike.pl) ; im więcej mamy udokumentowanych przypadków – tym łatwiej będzie nam uwzględnić w rozmowach wszystkie aspekty, które chcemy uzgodnić.