Otwarcie konferencji. Prezes KIKE Kamil Kurek, wraz z wiceprezesem Piotrem Marciniakiem,
Mariuszem Waniczkiem, Łukaszem Biedrońskim, witają oficjalnie gości.

Piotr Marciniak, Mariusz Waniczek, Łukasz Biedroński, zapraszają
na panele dyskusyjne i do rozmów z wystawcami.

Prawie 470 osób zarejestrowało się na XV Konferencję KIKE