Anna Streżyńska, podczas konferencji Sieci Szerokopasmowe, przedstawiła plany Ministerstwa Cyfryzacji dotyczące m.in. niezwiązanego z POPC wsparcia finansowego dla MŚP. MC prowadzi obecnie rozmowy z przedstawicielami dużych banków, którzy są gotowi na konsultacje z operatorami. Minister zapowiedziała, że już wkrótce ogłosi więcej szczegółów.

fot 3

31 marca w hotelu Westin w Warszawie odbyła się VIII edycja konferencji Sieci Szerokopasmowe. Celem organizatorów tego wydarzenia jest wymiana doświadczeń, wspólny dialog oraz debata różnych środowisk, które działają na rzecz zapewnienia powszechnego dostępu do szybkiego Internetu w Polsce.

Drugi nabór POPC oraz Internet dla szkół

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji, oraz Piotr Muszyński, wiceprezes zarząd ds. operacyjnych w Orange Polska.

Podczas swojego przemówienia Anna Streżyńska opowiedziała o początkach swojej pracy, kiedy rynek był zdominowany przez jednego operatora. Obecnie rynek jest otwarty, a Ministerstwo patrzy z szerszej perspektywy na to, co się dzieje w branży. Jednym z priorytetów MC jest zapewnienie dostępu do Internetu dzieciom. W III kwartale tego roku ruszy drugi nabór POPC. Trwają również prace nad zapewnieniem szerokopasmowego (do 1 Gb/s) dostępu do Internetu dla wszystkich szkół. Na podłączenie czeka 32 tys. jednostek oświatowych.

– Jakie wiano zapewnimy naszym dzieciom i wnukom, aby mogły konkurować z dziećmi z całego świata? – zapytała Anna Streżyńska.

W 2015 r. wybudowano 27 tys. km lokalnych sieci oraz 30 tys. km RSS-ów. Anna Streżyńska podkreśliła, że niezwykle ważne jest znalezienie źródeł utrzymania dla tych sieci. Podczas swojego wystąpienia przedstawiła również wstępny plan pomocy finansowej dla MŚP.

– Nierówność między operatorami nie wynika z barier prawnych, tylko dostępu do pieniędzy, których brak uniemożliwia MŚP udział w wielkich inwestycjach.

Zapewniła, że duże banki są gotowe na rozmowy i konsultacje, a MC już wkrótce przedstawi więcej szczegółów.

Następnie wystąpił Jerzy Kwieciński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

– Sama budowa sieci nie jest celem samym w sobie, ponieważ najważniejsze jest podniesienie jakości życia społecznego – powiedział Jerzy Kwieciński.

Jak podnieść jakość życia społecznego? Należy właściwie wykorzystać istniejącą infrastrukturę. Cyfryzacja, według podsekretarza stanu w MR, będzie główną siłą napędową, która wprowadzi przemysł na nowe tory.

Jak zlikwidować bariery i pobudzić inwestycje?

Po uroczystym otwarciu odbyło się pięć paneli dyskusyjnych. Podczas pierwszego z nich zaproszeni goście zastanawiali się w jaki sposób pobudzić inwestycje i zlikwidować bariery. Magdalena Gaj, prezes UKE, przedstawiła motory napędowe inwestycji: użytkownicy, mądra polityka regulacyjna oraz zwiększenie e-usług publicznych, które wymają szybkiego Internetu. Za jedną z największych barier uznała dostęp do nieruchomości:

– Mamy ok. 140 wniosków rocznie, choć właściciele nieruchomości mają obowiązek udostępnienie nieruchomości. Wszyscy chcą mieć Internet, ale nikt nie chce udostępniać budynków. To jest bariera – mówiła Magdalena Gaj.

fot 2

Agnieszka Zaborowska, radca prawny, uważa, że barierą w realizacji nowych inwestycji telekomunikacyjnych są urzędnicy, nie mający odpowiedniej wiedzy jak działa sieć. Mając niedostateczne informacje podejmują niekorzystne decyzje dla operatorów.

– Jest opór, żeby zrozumieć i logicznie podejść do budowy stacji bazowych. Ludzie niesłusznie obawiają się chorych zwierząt, czy zatruć – przedstawiła jakie są obawy.

W tej sytuacji konieczne są działania miękkie, tłumaczące zasady działania sieci.

Andrzej Dulka, prezes Alcatel-Lucent Polska, opowiedział z kolei o niesamowitych technologiach, które powstają w laboratoriach na całym świecie. Podkreślił również, ze świat wchodzi w erę inteligentnych sieci neuronowych. Są już operatorzy, którzy mają sztuczną inteligencję w swoich sieciach.

– Te nowe produkty, usługi, mogą nas ominąć, bo to wymaga bardzo szybkiego podłączenia – zauważył Andrzej Dulka.

Rozdrobnienie dzielnicowe, czy konsolidacja infrastruktury i operatorów?

Na jednym z kolejnych paneli dyskutowano jak zapewnić sprawne funkcjonowanie wybudowanej sieci oraz o tym, czy lepsza jest konsolidacja infrastruktury, czy rozbicie dzielnicowe. Z analiz Krzysztofa Hellera, właściciela Infostrategii, wynika, że najczęstszym motywem konsolidacji są powody finansowe i chęć zwiększenia przewagi nad innymi operatorami. Obecnie na rynku jest wielu lokalnych operatorów. Krzysztof Heller zastanawiał się, czy będą się konsolidowali.

fot 1

Piotr Marciniak, wiceprezes KIKE, podkreślił, że jest znacząca różnica między konsolidacją a kooperacją. Najczęściej w Polsce dochodziło do wykupienia, a nie kooperacji.

– Duzi operatorzy nie powinni skupiać się wyłącznie na akwizycji lokalnych firm. Wykorzystajcie energię małych operatorów i współpracujecie z nimi – zachęcał wiceprezes KIKE.

Cezary Albrecht, dyrektor biura strategii i spraw regulacyjnych w T-Mobile, zgodził się z Piotrem Marciniakiem:

– Bezmyślne zakupywanie podmiotów jest słabe i nie będzie związane z długofalową, wymierną korzyścią. W ramach kooperacji trzeba wybrać podmiot o podobnej kulturze organizacyjnej. W ten sposób możemy tańszym kosztem osiągnąć większe rezultaty – powiedział Cezary Albrecht.

Krajowa Izba Komunikacje Ethernetowej objęła patronatem medialnym to wydarzenie.