Fundusz Szerokopasmowy jest wyłącznie polskim (nie-unijnym) funduszem, który wspierać ma podaż i popyt na usługi szerokopasmowego internetu. Pierwszy nabór wniosków na dofinansowanie budowy sieci szerokopasmowej został już uruchomiony i potrwa do 27 czerwca br. W konkursie mogą wziąć udział gminy. Dofinansowanie wyniesie maksymalnie 5 000 000 zł, stanowiących 80% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Budżet naboru to 20 000 000 zł. 


Głównym kryterium wyboru jest różnica pomiędzy stopniem penetracji budynkowej gminy zasięgiem Internetu stacjonarnego o przepustowości co najmniej 30 Mb/s na koniec 2019 roku oraz poziomem docelowym szacowanym po ukończeniu projektów szerokopasmowych dofinansowanych ze środków POPC.


Szczegóły naboru dostępne są na stronie: Fundusz Szerokopasmowy – pierwszy nabór wniosków – Cyfryzacja KPRM – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Kinga Pawłowska-Nojszewska