10 września br. w Warszawie w ramach Konferencji Sieci Szerokopasmowe spotkają się podmioty zaangażowane w rozwój infrastruktury szerokopasmowej w Polsce – administracja centralna i lokalna, regulator, operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy sprzętu. V edycja Konferencji odbędzie się w nowej formule, symultanicznie z Forum Inwestycji Infrastrukturalnych w ramach Spotkania Liderów.

Sieci Szerokopasmowe to wydarzenie umożliwiające swobodny dialog z kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za rozbudowę sieci szerokopasmowych, reprezentację interesów poszczególnych regionów Polski, wymianę poglądów oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań.

Konferencja będzie okazją do kontynuowania dialogu podjętego podczas wiosennej edycji, jak również do rozpoczęcia nowych dyskusji. W tej edycji Konferencjimowa będzie m.in. o barierach prawnych w zakresie realizacji inwestycji, jak również o kwestiach związanych z kreowaniem i oferowaniem usług, tj. realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Uczestnicy dyskusji poruszą również kwestię modelu realizacyjnego PO PC oraz kwestię finansowania inwestycji infrastrukturalnych.
W dyskusjach panelowych nie zabraknie odniesienia do postulatów zawartych w Liście Otwartym Rady Programowej, podpisanym na zakończenie wiosennej edycji przez Przewodniczącego Rady – Prezesa Piotra Muszyńskiego oraz Moderatorów przeprowadzonych dyskusji.

LIST OTWARTY RADY PROGRAMOWEJ >>

List zawiera postulaty, których realizacja może przyczynić się do zwiększenia efektywności dalszych działań na rzecz rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i jest skierowany do polityków, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, liderów branży ICT, użytkowników usługi i wszystkich pozostałych decydentów oraz osób zainteresowanych rozwojem Internetu szerokopasmowego w Polsce i realizacją postulatów Agendy Cyfrowej 2020.

Nad przygotowaniem programu Konferencji czuwa Rada Programowa oraz Rada Ekspercka, działająca pod przewodnictwem Prezesa Piotra Muszyńskiego (Orange Polska) oraz Prezesa Krzysztofa Witonia (Hawe S.A.). W jej skład wchodzą przedstawiciele administracji centralnej, lokalnej, regulatora oraz kluczowych reprezentantów rynku, co gwarantuje holistyczne spojrzenie na wyzwania związane z rozwojem sieci szerokopasmowych w Polsce.

Nowa formuła – Spotkanie Liderów – stwarza możliwość faktycznego przełożenia wizji i zamierzeń nie tylko na konkretne decyzje inwestycyjne, lecz również na rozwiązania prawne i systemowe tworzące system polskiej infrastruktury, ze szczególnym naciskiem na sieci szerokopasmowe.

Spotkanie Liderów odbędzie się 10 września w Sheraton Warsaw Hotel.
Ramy programowe spotkania: Program Sieci Szerokopasmowe
Zapisy na stronie: Sieci Szerokopasmowe

Aneta Pernak
Dyrektor Działu Produkcji Projektów Strategicznych
MM Conferences S.A.
T: +48 22 379 29 18
e-mail:a.pernak@mmcpolska.pl

KIKE jest partnerem V edycji Konferencji Sieci Szerokopasmowe.