W dniu dzisiejszym KIKE przekazała do UKE stanowisko ws. usuwania spółek cywilnych z RPT, którą opracowaliśmy we współpracy z kancelarią GWW Legal na podstawie analiz konsekwencji realizacji wykreśleń por. w pismach UKE kierowanych od kilku tygodni do operatorów prowadzących przedsiębiorstwa w formie tego typu spółek.

W ocenie KIKE wykreślenie s.c. z RPT rodzi szereg poważnych i niezwykle negatywnych skutków w wielu sferach dot. działalności telekomunikacyjnej operatorów, których wybór (nie jest to kompletne zestawienie) opisaliśmy w załączonym dokumencie.

Mając świadomość istniejących zagrożeń, a także kilka możliwych sposobów rozwiązania por. przez UKE problemu, poprosiliśmy o czasowe zawieszenie omawianych zmian w RPT i powtórną analizę zagadnienia z uwzględnieniem wskazanych przez nas argumentów.

Z uwagi na zakreślony w wezwaniach UKE termin 30 dni na odpowiedź operatorów, proponujemy MŚP działającym w tej formie, które podzielają argumentację KIKE, o przesłanie do UKE pisma z prośbą o wstrzymanie realizacji procedury z uwagi na argumentację wskazaną w stanowisku KIKE dot. tej sprawy przynajmniej do czasu przeanalizowania stanowiska Izby przez Prezesa UKE i opublikowania odpowiedzi w tej sprawie. Mamy bowiem świadomość, iż wykreślenie s.c. z RPT skutkować będzie szeregiem negatywnych i prawdopodobnie nieodwracalnych dla tego typu ISP komplikacji. Zaś zagadnienie wymaga ponownej oceny przez UKE.

20140522_Opinia_KIKE_do_UKE_ws_wykreśleń_sc_z_RPT_finalna