W dniach 7-8 listopada, w Wiśle, odbył się XII iNet Meeting. Lokalni mali i średni operatorzy telekomunikacyjni mieli okazję wymienić się doświadczeniami, spotkać z dostawcami, poznać najnowsze trendy na rynku. Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej była patronem konferencji. Izbę reprezentowali Kamil Kurek (Prezes KIKE) i Józef Chwast (GRAP).

Dewastacja i kradzieże nadal stanowią problem

Trwają prace przy Memorandum ds. przeciwdziałania kradzieżom i dewastacji infrastruktury. Józef Chwast przedstawił w trakcie konferencji (wraz z Michałem Matuszewskim) zarys programowy działań, w tym planowane powołanie Fundacji “Niezłomni” wspierającej walkę z procederem niszczenia infrastruktury (jednym z pomysłów na jej skuteczność jest zasądzanie przez sądy w wyrokach z artykułu 254a KK nawiązki na rzecz fundacji “Niezłomni”. Pomysł wyszedł od członka GRAP KIKE Michała Matuszewskiego i został gorąco przyjęty przez wszystkich członków Memorandum). W przygotowaniu jest także serwis internetowy, w którym będzie można sprawdzić skalę i umiejscowienie incydentów związanych z dewastacją.

Współpracę w zakresie Memorandum zadeklarowali przedstawiciele branży telekomunikacyjnej, energetycznej i kolejowej. Józef Chwast (KIKE GRAP) jest obecnie jedynym reprezentantem małych i średnich przedsiębiorstw w pracach przy Memorandum. Więcej szczegółów odnośnie prowadzonej kampanii na stronie: https://ki.polskaszerokopasmowa.pl/

Badanie jakości usług szerokopasmowych – regulamin na ukończeniu

Przed końcem roku zwołana zostanie w UKE konferencja, na której przedstawiony będzie regulamin badania świadczonych usług szerokopasmowych. Badania będą prowadzone zarówno dla stacjonarnego jak i mobilnego internetu (specjalnie przygotowane pojazdy będą poruszać się w terenie, by dokonywać pomiarów sieci mobilnej).

Jak zapowiada Józef Chwast (KIKE GRAP) – obecny przy pracach – regulamin będzie określał jakie parametry i w jaki sposób będą mierzone, by wszystkie pomiary były porównywalne i dawały obiektywny obraz jakości świadczonych w kraju usług. Pierwsze badania testowe przeprowadzone zostaną po wprowadzeniu regulaminu w życie.

Osoby zainteresowane budową i rozwojem sieci szerokopasmowych w Polsce zapraszamy również do obejrzenia prezentacji dot. Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych (tutaj link).

KIKE na iNET Meeting

Kamil Kurek (KIKE) wraz z Robertem Kubicą (iNet group) poprowadzili panel, na którym rozmawiali o możliwościach współpracy między KIKE i iNET group. Kamil Kurek zwrócił uwagę na fakt, że KIKE obecnie i w przyszłości ukierunkowane będzie w dużej mierze na działania GRAP, w tym współpracę z Administracją Publiczną w kierunkach związanych z poprawą jakości świadczonych usług szerokopasmowych, szerszymi możliwościami pozyskiwania dofinansowań przez małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych.

Kamil Kurek (KIKE) i Robert Kubica (iNET group) - KIKE nie jest zainteresowana projektami komercyjnymi i działalnością gospodarczą.

Po interwencjach GRAP naświetlających utrudnienia z jakimi operatorzy spotykali się w trakcie pozyskiwania dotacji w 8.4 POIG wiele małych i średnich firm ISP uzyskało od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych na budowę sieci szerokopasmowych na etapie “ostatniej mili”. Teraz otwierają się nowe możliwości związane z Agendą Cyfrową 2020. Jak zaznaczył Kamil Kurek – KIKE nie jest zainteresowana prowadzeniem działalności gospodarczej i komercyjnej w swoich projektach, jej zadaniem w szerszym stopniu jest wspieranie ISP w zakresie wymiany doświadczeń.

Klastry – małe firmy łączą się, by działać razem

Podczas kiedy Izby i Stowarzyszenia tworzą działania mające pomóc dziesiątkom lub setkom małych firm, klastry zaczynają realnie działać przy współpracy nawet kilku podmiotów. Łukasz Biedroński i Przemysław Parol (Connected) przedstawili możliwości współpracy między lokalnymi ISP w ramach lokalnych węzłów wymiany ruchu (na przykładzie Węzła Krakowskiego). Do najważniejszych profitów wynikających ze współdziałania firm zaliczyli obniżenie kosztów inwestycji, konsolidację i budowanie zaufania w środowisku operatorów, start”upy nowych projektów.

Klaster Myślenicki, w ramach którego powstał Węzeł Krakowski, pracuje obecnie nad usługami: call-center, redundantnego systemu centrali telefonicznych obsługujących styki interconnect, usługami atrakcyjnej telewizji. W węźle dostępne są między innymi usługi: transmisji do Katowic i Warszawy; transmisje międzymiastowe w regionie; kolokacja przełączników i szaf; dostęp do komercyjnych węzłów PLIX, AC-X, TPIX; agregacja zakupów RETN; agregacja zakupów TPIX; wymiana ruchu CIX; dostęp do internetu MIX. Peeringi: UPC (lokalnie), Interia, 3S, ATM CDN, Grupa Onet, EPIX Local.

Więcej informacji na temat klastra: https://www.klastermyslenicki.pl/