Opinia Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w Warszawie dot. projektu „Stanowiska Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie w sprawie świadczenia przez jednostki samorządu terytorialnego bez pobierania opłaty lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa usług dostępu do Internetu”.

20130618_KIKE_UKE_opinia_ws_stanowiska_dot_internetu_socjalnego_final