Trwa VIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIKE. Spotkanie odbywa się w Hotelu Ossa Congress&SPA w Rawie Mazowieckiej. Program obrad obejmuje podsumowanie działań Zarządu KIKE w roku 2012, przedstawienie sprawozdań finansowych za rok 2012, omówienie działalności spółki KIKE Events sp. z.o.o., głosowanie w sprawie obniżenia opłaty wpisowej i składek członkowskich KIKE.

Rejestracja na VIII Walne Zwyczajne

 

Karty do głosowania

Ustalanie porządku obrad VIII Walnego - od lewej Prezes KIKE Kamil Kurek, Przewodniczący KR Piotr Marciniak, V-ce Prezes KIKE Arkadiusz Binder