Informujemy, że dnia 8 maja 2015 r. o godz. 10:00 w hotelu „Ossa” Congress & SPA, 96-200 Rawa Mazowiecka, miejscowość Ossa, odbędzie się XI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIKE. Porządek obrad dostępny jest na forum KIKE W przypadku gdy członek Izby nie będzie mógł wziąć udziału w Walnym bezpośrednio a chce wpływać aktywnie na działalność Izby – niezbędne będzie udzielenie pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Istnieje możliwość umocowania kancelarii prawniczej, która w głosowaniu będzie popierała dotychczasowe działania Zarządu. Dane Prawnika znajdują się we wzorze pełnomocnictwa nr 2. Wzór pełnomocnictwa nr 1 (kliknij link) – dla wybranej osoby Wzór pełnomocnictwa nr 2 (kliknij link) – dla kancelarii prawniczej Na adres biura KIKE należy przesyłać tylko pełnomocnictwa dla kancelarii. Pozostałe pełnomocnictwa osoby umocowane powinny przedstawić podczas wydawania mandatów. Data Walnego: 8 maja 2015 r. Godzina: 10.00 Miejsce: Hotel „OSSA” Congres & SPA, 96-200 Rawa Mazowiecka, miejscowość Ossa.