W wyniku decyzji, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków KIKE, uzupełniono skład organów Izby. W pięcioosobowym Zarządzie zasiadają: Kamil Kurek, który pozostał na stanowisku Prezesa Izby; Piotr Marciniak, który został wybrany na stanowisko Wiceprezesa – funkcja ta pozwoli mu lepiej reprezentować interesy członków Izby oraz środowiska ISP; Konrad Baranowski – drugi Wiceprezes; oraz członkowie Zarządu Łukasz Biedroński i Mariusz Budner. Pięcioosobowy – nieparzysty – skład Zarządu ułatwi podejmowanie decyzji.

Nowy Zarząd deklaruje kontynuację działań lobbingowych oraz rozwój projektów na rzecz branży ISP. Izba nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej lecz pozostać w dalszym ciągu platformą wspierającą działania operatorów na wszystkich możliwych płaszczyznach.

W wyniku obrad oraz podjętych decyzji zmiany nastąpiły również w składzie Komisji Rewizyjnej, której Przewodniczącym został Józef Chwast. Obok niego w komisji zasiadają Andrzej Owczarek oraz Anna Stec.

Mariusz Budner, Łukasz Biedroński, Konrad Baranowski, Piotr Marciniak, Kamil Kurek - obecny skład Zarządu KIKE

Anna Stec, Józef Chwast, Andrzej Owczarek - Komisja Rewizyjna KIKE