Informujemy, że drugi przetarg Banku Gospodarstwa Krajowego na wybór pośredników finansowych do obsługi pożyczek szerokopasmowych z PO Polska Cyfrowa został przez BGK przedłużony do 30 listopada. Więcej informacji znajduje się na stronie httpss://www.bgk.pl/bip/dzzk101dpe2017-wybor-posrednikow-finansowych-w-celu-wdrazania-instrumentu-finansowego-pozyczka-w-ramach-projektu-pn-wdrozenie-instrumentow-finansowych-w-ramach-osi-priorytetowej-i-powszechny-do-602/

Jest to informacja o tyle istotna dla rynku telekomunikacyjnego, że do rozdysponowania w ramach II przetargu jest 250 mln zł, na które – jak pokazują doświadczenia udzielającego już pożyczek Alior Banku – z pewnością znajdzie się wielu chętnych.