W dniu 13.02.2013, w siedzibie EVIO, w Warszawie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Arkadiusz Binder, Leszek Mika oraz Ryszard Lindner. Spotkanie dotyczyło podsumowania dotychczasowych działań w ramach projektu 552 Rozproszone Stacje Czołowe oraz 552-553 Kontent KIKE. Omówiono zmiany organizacyjne w ramach projektu 552-553, które pozwolą na zoptymalizowanie dalszych działań. Prowadzone są konsultacje z operatorami zaangażowanymi w projekt, które mają na celu wypracowanie wspólnie akceptowanego przez wszystkich rozwiązania organizacyjnego do zarządzania projektem 552-553. Celem jest między innymi dalsze obniżenie kosztów zakupu kontentu (opłaty licencyjne i minimum gwarantowane), ograniczenie kosztów w zakresie działań administracyjnych związanych z wprowadzeniem usługi TV przez operatora (między innymi: OZZ, ISF, KRRiT).