Zarząd KIKE zatwierdził przystąpienie 9 firm do Izby, tym samym KIKE zrzesza już 250+ Członków.

GRAP przy współpracy z kancelarią prawną iTB Legal opracował wzorzec umowy o dostęp do nieruchomości gruntowej w celu zapewnienia telekomunikacji oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. Wzorce dostępne są w Biurze KIKE. Przypominamy też, że 11 lutego Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął inwentaryzację sieci. W 8.4 POIG planowane są zmiany w kwestii rozpatrywania kosztów kwalifikowanych w naborze majowym. Zachęcamy do uczestnictwa w pracach GRAP, w roku 2012 przewidziane w budżecie środki wykorzystano w pełni, realizując średnio sześć wyjazdów delegacyjnych miesięcznie, w roku 2013 pracy nie będzie mniej, ponieważ pozycja KIKE w branży umacnia się.

Trwają prace nad stacją czołową KIKE, w tej chwili testowana jest stacja Chameleon, którą na potrzeby projektu przekazała firma WISI. Przygotowane zostały pakiety tematyczne programów telewizyjnych dla Kontent KIKE, które aktualnie czekają na zatwierdzenie przez członków grupy. W opracowaniu jest artykuł dla magazynu TV-lider, w którym przeczytać będzie można szerzej o Kontencie KIKE.

W SEZ, w styczniu, sprzedało się 17455 produktów. Do 28 lutego trwa promocja na przełączniki ZyXEL 1910, w której można otrzymać również iPAD’a mini.

W styczniu, w magazynie “telekabel” opublikowano artykuł o Tanim Łączu. Ruszył profil KIKE w serwisie Twitter. Na XII Konferencję KIKE zarejestrowało się już ponad 130 uczestników.