Opracowanie: Józef Chwast (KIKE GRAP):

W dniu 12.11.2012 odbyła się w Warszawie konferencja pt. “Przeciwdziałanie kradzieży infrastruktury”.

Obecni byli goście zagraniczni; przedstawiciel British Transport Police, przedstawiciel stowarzyszenia Pol-primett oraz ok 100 osób z Polski. Udział w konferencji wzięli min. regulatorzy rynku: UKE, UTK, URE, przedstawiciele MSW, Policja, SOK, przedstawiciele izb gospodarczych – Izba Metali Nieżelaznych, przesyłu energii PTPIRE, Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, przedstawiciele małych, średnich i dużych operatorów telekomunikacyjnych, przedstawiciele operatorów infrastruktury kolejowej, przedstawiciele operatorów energetycznych oraz inni zaproszeni goście.

Wielkimi nieobecnymi – do których było sporo pytań – byli przedstawiciele prokuratury i sądownictwa. Ale, jak to określiła p. Marzena Śliz z UKE – inicjatywa podpisanego Memorandum oraz cała kampania przeciwdziałania kradzieżom infrastruktury rozpoczęta przy UKE przypomina już teraz efekt śnieżnej kuli. I niedługo nie będzie wypadało nie uczestniczyć w pracach na rzecz poprawy obecnej sytuacji przez wszystkich, od których zależy jakieś działanie w tym temacie.

Przedstawiciel BTP pokazał działania, jakie podejmuje się w Wielkiej Brytanii; tam na przeciwdziałanie kradzieżom infrastruktury przeznacza się ok 5mln funtów rocznie. Został stworzony specjalny wydział w policji, zostało zmienione prawo, prowadzone są kampanie społeczne i akcje informacyjne. Na wykresach przedstawionych w oparciu o zebrane dane na Wyspach Brytyjskich widać zależność ilości kradzieży od ceny skupu miedzi na rynku wtórnym.

Prezes Izby Metali Nieżelaznych IGMNIR powiedział, że Izba – skupiająca ponad 50% rynku obrotu metali nieżelaznych – chce walczyć o dobre imię firm w niej zrzeszonych oraz wykluczyć z obrotu “czarne owce”, czyli firmy które skupują np. kradzione kable. Jedną z ich propozycji w celu kontrolowania procederu obrotem metalami nieżelaznymi jest propozycja obrotu bezgotówkowego jak we Francji. Czyli sprzedawca “kolorowego” złomu dostaje pieniądze tylko na konto.

Przedstawiciele Orange prezentowali prace, jakie w ich firmie zostały podjęte w celu zmniejszenia zjawiska. Ciekawostką jest wprowadzone u nich monitorowanie otwarcia niektórych studzienek telekomunikacyjnych – po kilku minutach od otwarcia na miejscu pojawia się grupa interwencyjna agencji ochrony.

Przedstawiciel Policji mówił o kampanii “Nie reagujesz – akceptujesz” na Śląsku. Min. na skutek akcji “uświadamiania” społeczeństwa wzrósł im procent wykrywania sprawców na gorącym uczynku po telefonie od świadków zdarzenia. I to wzrósł dość mocno, bo o ponad 70%.

Służba Ochrony Kolei demonstrowała na zewnątrz mobilne centrum monitoringu – pojazd ten używany jest do ochrony mienia kolei.

W podsumowaniu konferencji sygnatariusze Memorandum zgodzili się jednogłośnie, że podejmowane działania idą w dobrym kierunku, ale na horyzoncie jest jeszcze dużo pracy do zrobienia w celu przeciwdziałania kradzieżom infrastruktury.

O konferencji napisali w mediach min:
https://www.rp.pl/artykul/951034-Kradziez-infrastruktury-mozna-ograniczac.html