14 września 2012 r. w ramach tegorocznego Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki została organizowana wspólnie z UKE specjalna sesja panelowa poświęcona jakości usług telekomunikacyjnych. Spotkanie poprzedziły prezentacje zagadnień QoS oraz wybranych modeli kontrolowania jakości usług przygotowane przez przedstawicieli Instytutu Łączności i pracowników akademickich.

Spotkanie stanowi nawiązanie do działań Pani Prezes UKE, która zaprosiła przedsiębiorców telekomunikacyjnych i izby gospodarcze do podpisania Memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości usług na rynku telekomunikacyjnym.

Więcej informacji na temat KSTiT znajdą Państwo na stronie:

https://www.kstit2012.pl/