Publikujemy poniżej stanowisko KIKE będące omówieniem warunków korzystania z nieruchomości, określanych w decyzjach Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie dostępu do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji.

20150724_stanowisko_KIKE_postępowania_art_30