W dniu wczorajszym (tj. 3.10.2011 r.) odbyło się w UKE pierwsze spotkanie Rady ds. Inwentaryzacji powołanej w wyniku ustaleń poczynionych 15.09.2011 r. w czasie konferencji poświęconej SIIS. W skład Rady weszli przedstawiciele podmiotów odpowiedzialnych za inwentaryzację (SIIS) oraz izb branżowych i operatorów telekomunikacyjnych.

Rada powstała z inicjatywy Prezesa UKE, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy mający pomóc w dwustronnej komunikacji z operatorami – adresatami inwentaryzacji. Celem prac Rady ma być opracowanie efektywniejszych modeli zbierania danych od operatorów, dzięki uwzględnieniu specyfiki różnych typów sieci i rozwiązywanie problemów technicznych związanych z narzędziami i procedurami pozyskiwania danych do SIIS.