19 października 2011 r. odbyła się z inicjatywy Fundacji Wspomagania Wsi oraz Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego debata pod hasłem: Jak „megaustawa” zmieniła proces budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce?

W spotkaniu udział wzięli ponadto przedstawiciele ministerstw, UKE, lokalnych samorządów oraz KIKE, przedsiębiorcy i eksperci.