GRAP przedstawia stanowisko KIKE przygotowanie w związku z konsultacjami MI ws. “pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych”.

20110624_do_MI_Stanowisko_ws_pomocy_dla_sieci_szerokopasmowych