Kończy się bieżąca perspektywa programowania. Od kilku miesięcy w MRR trwają dyskusje o podziale przyszłych środków na realizację celów Agendy Cyfrowej w nadchodzących latach 2014-2020. MAC z kolei dopracowuje Narodowy Plan Szerokopasmowy, w którym szacowane są nakłady (19,3-26,2 mld zł) potrzebne na realizację w/w celów. Poparte badaniami wnioski MAC są jednoznaczne. Polska jest na końcu europejskich statystyk, zaś do realizacji założonych celów sektor prywatny wyłożyć powinien łącznie 11-18 mld zł. Udział środków publicznych w obu perspektywach wyniesie łącznie ok. 8 mld zł.
(Zapraszamy do całości artykułu –> Piotr Marciniak – Samorządowa Agenda Cyfrowa 2020)