Jeśli “(…) Wnioskodawca nie posiada doświadczenia, wtedy musi przedstawić zdolność do finansowania całości projektu” – napisano w opublikowanym właśnie na stronie CPPC FAQ dla naboru FERC/KPO. Jeśli takie stanowisko Centrum zostanie podtrzymane, wówczas zdaniem KIKE oznacza to wyeliminowanie z naboru większości potencjalnych projektów małych i średnich operatorów.

Przypomnijmy: w ostatnich dniach na stronach naborów FERC i KPO pojawiły się pierwsze – od dawna wyczekiwane – odpowiedzi na często zadawane przez przedsiębiorców pytania. Wśród nich przywołana powyżej odpowiedź na pytanie “Proszę o szczegóły jak będzie weryfikowane kryterium nr 2 pn. Wykonalność finansowa projektu?”. Do tej pory interpretacja (wynikająca z regulaminu i kryteriów wyboru) w tym zakresie była następująca: o ile wnioskodawca nie posiada doświadczenia inwestycyjnego, to co do zasady realizuje projekt metodą refundacyjną. Powinien zatem wykazać się zdolnością do sfinansowania pierwszego etapu projektu do momentu uzyskania płatności refundacyjnej, czyli innymi słowy zapewnić płynną realizację inwestycji. W ten sposób CPPC przenosiła ryzyko i odpowiedzialność na beneficjenta, ale umożliwiła za to aplikowanie przez podmioty mniejsze lub spółki celowe.

Dlatego też tyle kontrowersji i pytań budzi informacja udostępniona w FAQ. Nie jest bowiem możliwe (ani też zasadne) przedstawienie przez takie podmioty zabezpieczenia na całość wartości projektu (lub projektów), a jeszcze mniej realne jest uzyskanie go w terminie naboru wniosków, czyli do 31.7.

KIKE w trybie pilnym w dniu 26.06 wysłała do CPPC zapytanie o – po pierwsze – umocowanie prawne takiej interpretacji, jako że FAQ nie jest częścią dokumentacji konkursowej, a także o jej poprawność w kontekście dotychczas znanych i promowanych zasad naboru. Zdaniem Izby interpretacja ta nie jest poprawna, ani też w żadnym stopniu nie wynika z ogłoszonych 2 czerwca dokumentów konkursowych, w tym kryteriów naboru projektów, przyjętych przez Komitet Monitorujący FERC. Można ją wręcz potraktować jako niekonsultowaną i dyskryminacyjną zmianę warunków naboru w jego trakcie. Równolegle KIKE wniosła o wydłużenie naboru z uwagi na nowe okoliczności, o których mowa, a które naszym zdaniem radykalnie ograniczają dostępność środków europejskich dla MIŚOT.

Prosimy wszystkich zainteresowanych operatorów o kierowanie zapytań w tej sprawie do Centrum. Będziemy na bieżąco informować o dalszym jej przebiegu.