W związku z zakończeniem 29 lutego 2016 r. I naboru wniosku dla działania 1.1 PO PC, Izba zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.

Ankieta jest anonimowa a dane w formie zagregowanej wykorzystane zostaną w procesie konsultacji kolejnych konkursów I osi priorytetowej PO PC.

Jednocześnie informujemy, że podczas najbliższej Konferencji KIKE będą poruszane tematy dotyczące dofinansowań oraz zaprezentujemy wstępne wyniki badania ankietowego.

 

WYPEŁNIONE ANKIETY PROSIMY PRZESYŁAĆ DO DNIA 14 MAJA 2016 r.

FORMULARZ ANKIETOWY