18 listopada 2022 r. Komisja Europejska zaakceptowała program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Program będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku z przygotowaniami do uruchomienia programu, podjęto decyzję o utworzeniu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027.
Tak jak w latach 2014-2020, również i teraz KIKE będzie członkiem Komitetu Monitorującego, dysponującym wszelkimi prawami głosu ws. kluczowych dla środowiska MIŚOT. Pierwsze posiedzenie KM FERC planowane jest na 28 lutego.